Sistematski pregled dece od 6 do 18 godina
Usluga

Sistematski pregled dece od 6 do 18 godina

Vrlo je važno da se roditelji ili staratelji dece pridržavaj usmernica nadležnog lekara, kad asu u pitanju sistematski pregledi dece od 6 do 18 godina, budući da su oni od ključne važnosti. Pored toga što obezbeđuju sveobuhvatan pregled zdravstvenog statusa deteta u ovom ključnom periodu rasta i razvoja, oni pomažu da se utvrde postojeći zdravstveni problemi, procene rizici i uspostave planovi za očuvanje i unapređenje zdravlja deteta.

Deca i tinejdžeri prolaze kroz značajne promene u ovom uzrastu. Redovni pregledi omogućavaju lekarima da prate rast i razvoj, uključujući fizički rast, pubertetski razvoj i mentalni i emocionalni razvoj.

Sistematski pregled dece od 6 do 16 godina omogućava ranu dijagnozu i lečenje bolesti, a što može biti posebno važno za decu koja su podložna određenim bolestima, kao što su dijabetes tipa 1, astma, skolioza i druge.

U ovom periodu može doći do prvih znakova mentalnih zdravstvenih problema, poput depresije i anksioznosti. Redovni pregledi mogu pomoći u ranoj identifikaciji ovih problema.

Sem toga, pedijatri mogu pružiti deci i tinejdžerima važne informacije o zdravim životnim navikama, uključujući one koje se odnose na pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i dovoljno sna, ali im isto tako mogu dati i smernice za upravljanje stresom, koji je čest pratilac adolescnecije i puberteta. Osim toga, mogu pružiti savete o pitanjima poput alkohola, droga i seksualnog zdravlja.

U "Sanitas klinik" u Jagodini roditelji ili staratelji dece navedenog uzrasta mogu zakazati pregled. Uz mogućnost da sistematski pregled dece od 6 do 18 godina zakažu na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu, gde se nalaze prostorije klinike, takođe je otvorena i mogućnost da zakazivanje izvrše kako putem mejl adrese info@sanitasklinik.com tako isto i putem telefona, a na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda sistematski pregled za decu od 6 do 18 godina?

Prvi deo ovih rpegleda uglavnom je usmeren na fizički pregled, te podrazumeva da će pedijatar proveriti detetovu visinu, težinu i eventualno krvni pritisak. Pregledaće mu zatim i oči, uši, grlo, srce, pluća, trbuh, kožu, zube, kao i kosti i mišiće.

Posebno su važni pregledi vida i sluha, koji se obično obavljaju kako bi se proverilo da li dete pravilno vidi i čuje.

U određenim situacijama pedijatar može preporučiti laboratorijske testove, kao što su testovi krvi i / ili urina.

Pedijatar će takođe proceniti detetov emocionalni i socijalni razvoj. Oni mogu razgovarati o školskim performansama, ponašanju kod kuće i u školi, kao i o eventualnim simptomima anksioznosti ili depresije.

Sem toga, nadležni lekar će proveriti i da li je dete primilo sve neophodne vakcine.

Svaka zdravstvena ustanova ili pedijatar može imati svoj poseban protokol za sistematski pregled dece od 6 do 18 godina, ali su gore navedeni aspekti često ključni elementi ovog pregleda.

Ne treba zaboraviti da upravo ovi pregledi dece imaju ključnu ulogu u praćenju rasta, razvoja i opšteg zdravlja deteta u ovom važnom životnom periodu. Sistematski pregledi za decu od 6 do 18 godina pružaju priliku da se prate zdravstveni pokazatelji deteta, uključujući težinu, visinu, krvni pritisak i drugo, što pomaže u identifikovanju potencijalnih zdravstvenih problema u ranoj fazi kada su lakši za lečenje.

Mnoge zdravstvene tegobe, uključujući probleme sa sluhom i vidom, mogu biti identifikovane tokom sistematskog pregleda. Rano otkrivanje ovih problema može pomoći u sprečavanju dugoročnih poteškoća, kao što su problemi sa učenjem ili socijalni problemi. Redovni sistematski pregledi omogućavaju lekarima da prate ove promene i provere da li se dete pravilno razvija.

Budući da se mentalni zdravstveni problemi, kao što su anksioznost i depresija, mogu početi pojavljivati u ovom uzrastu, to sistematski pregledi mogu pomoći u ranoj identifikaciji ovih problema, što omogućava blagovremeno lečenje i podršku.

I uz sve navedeno, sistematski pregled dece od 6 do 18 godina pruža priliku za edukaciju o zdravim životnim navikama, kao što su zdrava ishrana, fizička aktivnost i pravilan san. Takođe, to je prilika za razgovor o pitanjima koja su posebno relevantna za period adolescencije, kao što su pubertet, seksualno zdravlje, droge i alkohol.