Ortopedija
Usluga

Ortopedija

Dr Nikola Vezmar

Dr Nikola Vezmar

Ortoped

Jedna od grana medicine koja se bavi proučavanjem, odnosno sprečavanjem i lečenjem oboljenja sistema za kretanje, kao i povreda i deformacija svih delova tela koji su u okviru sistema za kretanje naziva se ortopedija.

U današnje vreme ortopedija spada u hiruršku struku, prosto zato što se mnoga stanja tretiraju aktivnim, operativnim putem.

Istorijski posmatrano, ortopedija vodi računa najpre o različitim deformacijama skeleta, sa posebnim akcentom na osobe sa invaliditetom, što podrazumeva da lekari specijalisti ortopedije imaju neposrednu saradnju sa brojnim drugim stručnjacima, poput neonatologa i pedijatara, reumatologa i fizijatara, ali i sa drugim stručnjacima.

U ortopedskoj ordinaciji u okviru "Sanitas Klinik" u Jagodini vrši se dijagnostika bolesti sistema za kretanje, kao i povreda tog sistema, a dostupni su i ultrazvučni pregledi zglobova i mišića, kao i ultrazvučni pregledi za sportiste, te druge dijagnostičke metode, koje imaju za cilj pronalaženje razloga za određene poteškoće u radu organa i delova tela sistema za kretanje.

U skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18) i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je zvanično objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, kojim je utvrđeno da „Sanitas klinik“, kao zdravstvena institucija u potpunosti ispunjava sve zahteve i uslove koje propisuju zakoni, a što se odnosi i na kadar i prostorije, ali i na lekove i opremu.

Za vreme trajanja ortopedskog pregleda će lekar specijalista ortopedije prvo da dobije sve podatke tokom razgovora sa pacijentom, odnosno uzeće anamnezu, posle čega će izvršiti odgovarajući klinički pregled. Ukoliko bude bilo potrebno, uputiće klijenta i na dodatne analize, bez obzira da li je to ultrazvučni pregled, odnosno laboratorijske analize ili neka druga dijagnostička metoda.

Ortopedski zahvati podrazumevaju podelu na operativne ili hirurške, odnosno otvorene i na neoperativne ortopedske zahvate ili zatvorene, to jest one koji ne podrazumevaju diranje integriteta kože.

Lekar specijalista ortopedije u okviru „Sanitas klinik“ će na osnovu anamneze, odnosno pregleda na koje uputi pacijenta zarad bolje dijagnostike, da utvrdi da li je u konkretnom slučaju potrebno da izvrši ortopedski zahvat, te da li će on biti operativni ili neoperativni, odnosno na koji način će pristupiti lečenju konkretnog pacijenta.