Dr Mirjana Milanović

Dr Mirjana Milanović

Kardiolog
Biografija

Dr Mirjana Milanović

1) Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Jagodini.

2) Medicinski fakultet u Beogradu završila 02.03.2000.god., 28.01.2001.god. položila stručni ispit za doktora medicine u Ministarstvu zdravlja i zaštite životne okoline u Beogradu.

3) Specijalizaciju iz Interne medicine završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 02.11.2016. god.

4) Užu specijalizaciju iz kardiologije, u trajanju od 24 meseca, zapocela 16.01.2012. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu, usmeni ispit položila 31.01.2014.god., a rad iz uže specijalizacije iz kardiologije odbranila 09.03.2016.god.

RADNO ISKUSTVO: Opsta Bolnica Jagodina

15.05.2000.god. - 01.03.2003.god.: Doktor medicine u Službi opšte medicine, Dispanzeru za decu i omladinu i Službi hitne medicinske pomoći.

Od 02.11.2006. god. - 09.03.2016. god.: Specijalista interne medicine, u Odseku Kardiologije pri Odeljenju interne medicine - Sektora za internističke grane, a od 15.03.2016.god. kao specijalista interne medicine - subspecijalista kardiologije u Odseku kardiologije.

OSTALE SPOSOBNOSTI I ZNANJA:

15.03.2006. god. završni ispit bazičnog kursa iz ehokardiografije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

18.10.2013. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu savladala CW Doppler sonografiju perifernih krvnih sudova.

Ucestvovala kao lekar-istrazivač u studijima ClBIS-ELD, MOLITOR i STREAM-2.