Biografija

Dr sci. med. Ivan Pavlović

U praksi obavlja:

Ginekološke preglede, ultrazvučne ginekološke i perinatološke preglede, kolposkopske preglede, praćenje trudnoće, invanzivna dijagnostika pod kontrolom ultrazvuka, serklaž, ginekološke intervencije (prekidi trudnoće, eksplorativne kiretaže, biopsije, histeroskopije, konizacije, loop resekcije grlića, uklanjanje kondiloma), ispitivanje i lečenje steriliteta.

Radno iskustvo

2000. – Klinika za ginekologiju i akušerstvo Klinički centar Srbije

Obrazovanje

1998. - Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2004. - Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2005. - Specijalista ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2018. - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Posebna sfera interesovanja

Perinatologija i visoko rizične trudnoće

Publikacije

Koautor i autor preko 30 objavljenih stručnih radova.