Kompletan ginekološki pregled + 2 UZ + namenski brisevi (hlamidija, mikoplazma, ureaplazma)
Usluga

Kompletan ginekološki pregled + 2 UZ + namenski brisevi (hlamidija, mikoplazma, ureaplazma)

Jedno je sigurno, prevencija igra vrlo važnu ulogu u zdravlju ljudi. Kada su u pitanju pripadnice nežnijeg pola, redovne posete ginekologu predstavljaju posebno važnu stavku u očuvanju njihovog reproduktivnog, ali i zdravlja u celosti.

Pregled kod ginekologa omogućava rano otkrivanje mogućih problema i adekvatno lečenje. Posebno treba istaći značaj koji ima kompletan ginekološki pregled + 2 UZ + namenski brisevi (hlamidija, mikoplazma, ureaplazma), budući da osim redovne kontrole reproduktivnih organa, uključje i ultrazvučni pregled dojki i namenske briseve, kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo hlamidije, mikoplazme i ureaplazme, a sve sa ciljem održavanja stanja zdravlja na optimalnom nivou.

Pacijentkinje imaju mogućnost da kompletan ginekološki pregled + 2 UZ + namenski brisevi (hlamidija, mikoplazma, ureaplazma) zakažu direktno u prostorijama "Sanitas klinik" u Jagodini, na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu. Zakazivanje se može izvršiti i elektronski, preko mail adrese info@sanitasklinik.com ili preko brojeva telefona 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Šta obuhvata ova specijalistički pregled?

Kompletan ginekološki pregled sa ultrazvukom dojki, ultrazvučnim pregledom genitalnog trakta i uzimanjem namenskih briseva predstavlja sveobuhvatan pristup i lekaru daje priliku da stekne uvid u reproduktivno zdravlje žene.

U osnovi, pregled obuhvata temeljan razgovor između pacijentkinje i lekara, kojom prilikom je potrebno da pacijentkinja da sve informacije o medicinskoj istoriji, porodičnoj anamnezi, simptomima i eventualnim prethodnim oboljenjima i komplikacijama.

Nakon toga sledi fizički pregled, odnosno vizuelni pregled spoljnih genitalija, a potom sledi i pregled grlića materice, palpacija reproduktivnih organa i procena njihovog stanja od strane specijaliste. Pored toga, vrši se ultrazvuk dojki i ultrazvučni pregled genitalnog trakta kako bi se detaljnije procenilo stanje reproduktivnih organa. Zatim će pacijentkinji biti uzeti namenski brisevi, kako bi bilo utvrđeno eventualno prisustvo hlamidije, mikoplazme i ureaplazme, čestih uzročnika infekcija.

Zašto je ovaj pregled značajan?

Redovna kontrola zdravlja genitalnog trakta i dojki ima izuzetnu važnost za prevenciju i otkrivanje mogućih problema. Ultrazvučni pregled genitalnog trakta omogućava detaljan pregled reproduktivnih organa, identifikaciju promena, ali i postojanje cista i drugih promena, koje mogu da utiču na zdravlje reproduktivnih organa.

Ultrazvuk dojki pruža mogućnost rane detekcije tumora, cista ili drugih promena u dojkama. Namenski brisevi na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu omogućavaju otkrivanje prisustva ovih mikroorganizama koji mogu izazvati infekcije i upale reproduktivnog trakta.

Sveukupno, ovaj pregled igra izuzetno značajnu ulogu u životu svake žene, budući da će na osnovu rezultata, lekar specijalista moći da proceni stanje zdravlja pacijentkinje, odnosno konkretnih organa, te da reaguje na vreme, ukoliko utvrdi bilo kakvu promenu.

Ultrazvuk genitalnog trakta i ultrazvuk dojki

Uz redovan, kompletan ginekološki pregled, vrlo je važno i da pacijentkinja redovno ide na ultrazvučni pregled genitalnog trakta i ultrazvuk dojki.

Oba pregleda su potpuno bezbolna i ne zahtevaju nikakvu pripremu posebno. Može se dogoditi da pacijentkinja oseti određenu nelagodnost tokom ultrazvuka dojki, ali će ona u potpunosti nestati po završetku samog pregleda.

Uz pomoć ultrazvučne sonde se izvode oba pregleda, a lekar specijalista na monitoru posmatra stanje konkretnih organa. U principu, trajanje svakog pojedinačnog ultrazvučnog pregelda je obično između 15 minuta i pola sata.

U zavisnosti od same zdravstvene ustanove u kojoj se vrše ultrazvučni pregeldi, zavisiće i vreme čekanja na rezultate, mada je nepisano pravilo da ih lekar saopštava pacijentkinju ili u toku samog pregelda ili odmah nakon njegovog završetka. Sa tim u vezi treba istaći i da će nadležni stručnjak preporučiti dalji tok lečenja, ukoliko za tim bude postojala potreba.

Namenski brisevi na hlamidiju, mikoplazmu i ureaplazmu

Da bi dama bila u potpunosti sigurna u stanje svog zdravlja, ovim pregledom je obuhvaćeno i uzimanje namenskih briseva na prisustvo hlamidije, mikoplazme i ureaplazme.

Reč je o vrlo jednostavnoj i potpuno bezbolnoj metodi. Nakon dobijenih rezultata, lekar specijalista ginekologije će uputiti pacijentkinju u to da li je eventualno potrebno pristupiti daljem lečenju i na koji način.