Biografija

Dr Ivana Nešić

2008. završila osnovne studije medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije zavrsila 2019. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2009. godine radi u OB Ćuprija.