blog image

Biografija - doktor Mladen Janković

Na teritoriji tadašnje Austrougarske u Kanjiži je 1831. godine rođen Mladen Janković. U istoriji naše zemlje ostao je upamćen kao lekar koji je bio na poziciji takozvanog fizikusa kako u Jagodini, tako isto i u Kruševcu i Kragujevcu. Takođe, doktor Mladen Janković značajan doprinos je dao i u Beogradu, gde je od 1865. godine bio na čelu prve psihijatrijske ustanove na teritoriji tadašnje Kneževine Srbije. U Doktorovoj kuli je 1861. godine osnovana institucija, u ono vreme poznata kao „Dom za s uma sišavše“, a gde je trebalo da borave ljudi koji se leče od neuropsihijatrijskih oboljenja i socijalni slučajevi.

Jedan od osnivača Srpskog lekarskog društva i njegov predsednik dugi niz godina bio je takođe i doktor Mladen Janković.

Školovao se u Segedinu na mađarskom jeziku, a 1856. godine je sa uspehom završio Medicinski fakultet u Pešti.

Vrlo brzo po završetku Medicinskog fakulteta, doktor Mladen Janković odlazi u Kneževinu Srbiju. Tamo dobija zvanje fizikusa okruga kruševačkog, odnosno doktora celokupnog lekarstva. Kasnije je kao fizikus radio i u Jagodini, gde je bio na poziciji okružnog fizikusa. Razlog za njegov premeštaj u Jagodinu bio je vezan za čestu pojavu epidemija zaraznih bolesti u tom delu Kneževine Srbije. Sa uspehom je doktor Mladen Janković suzbio epidemiju zaraznih bolesti u Jagodini, pa ubrzo nakon toga biva upućen u Kragujevac. Tamo je takođe trebalo da pokuša da suzbije epidemiju zaraznih bolesti, što je on kao jedan od četvorice okružnih fizikusa uspeo da učini.

Zahvaljujući uspešnom delovanju je bio prebačen u Beograd 1865. godine na poziciju fizikusa uprave grada Beograda.

Godine 1881. je preminuo u Beogradu od posledica koje je izazvala upala pluća, a tada se Beograd nalazio na području Kraljevine Srbije. Zabeleženo je u vezi sa njegovom smrću i to da je, iako bolestan obavljao i dalje svoju lekarsku dužnost, posle čega je oboleo od zapaljenja pluća i nedugo zatim i preminuo.

Iako je imao značajnog uspeha prilikom suzbijanja epidemija zaraznih bolesti u Kruševcu, Jagodini i Kragujevcu, doktor Mladen Janković je istorijski ostao upamćen najpre kao prvi upravitelj prve psihijatrijske ustanove na teritoriji Kneževine Srbije. Tadašnji knez Srbije Mihailo Obrenović je upravo doktora Mladena Jankovića, pre postavljenja za upravitelja te ustanove, uputio u Nemačku na usavršavanje, koje je trajalo tri meseca. Tamo je on imao prilike da bliže upozna način uređenja duševnih bolnica u toj zemlji i da stekne potrebno znanje vezano za oblast psihijatrije. Nakon što se završilo njegovo tromesečno usavršavanje, doktor Janković se vraća u Srbiju i vrši različite organizacione i stručne izmene u prvoj psihijatrijskoj ustanovi na području tadašnje kneževine.

Ukupno 16 godina je doktor Mladen Janković obavljao posao upravitelja u ovoj ustanovi i to u periodu između 1865. i 1881. godine. Možda baš iz tog razloga, te zbog činjenice da je značajno, u pozitivnom smislu organizovao ovakvu jednu ustanovu, doktor Janković se sa pravom smatra začetnikom lečenja duševno obolelih osoba i psihijatrijske nege na teritoriji naše zemlje.

Uporedo sa time je imao udela u osnivanju Srpskog lekarskog društva. Od oktobra 1873. do 1884. godine je bio i predsednik Srpskog lekarskog društva.

Iza njega su ostala mnoga stručna dela, a interesantno je pomenuti da je bio zainteresovan i za hirurgiju, te da je u nekim od svojih dela uspeo da prikaže slučajeve lečenja uz pomoć hirurgije, koje je vršio u svojoj privatnoj praksi, a koji se mogu smatrati nesvakidašnjim za ono vreme.