blog image

Biografija - doktor Milan T. Milanović

Milan T. Milanović

Pored toga što je bio profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Milan T. Milanović bio je u svoje vreme vrlo poznat lekar specijalista za ginekologiju i akušerstvo. Dugi niz godina bio je na čelu Ginekološko - akušerske klinike u Nišu.

Sem toga, Milan T. Milanović bio je i doktor nauka, a dugi niz godina bio je i dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tačnije, na čelu te značajne univerzitetske ustanove bio je dva puta i to u periodu između 1973. i 1975. godine, kada mu je bio prvi mandat i u periodu od 1975. do 1977. godine, kada mu je bio drugi mandat.

Rođen je u selu Međureč, na području Jagodine 10. juna 1924. godine, a preminuo je 30. maja 2005. godine u Nišu.

Profesor i doktor nauka Milan T. Milanović je ostavio značajnog traga u oblasti ginekologije i akušerstva na prvom mestu, uzevši u obzir da je značajno doprineo uvođenju novih oblika dijagnostike, a primarno sa aspekta rane detekcije oboljenja i njihove prevencije.

Bavio se i naučno - istraživačkim radom, a zabeleženo je da je kako u našoj zemlji, tako isto i u inostranstvu objavio oko dve stotine stručnih radova.

Kao rezervni oficir uzeo je učešće u Narodno - oslobodilačkoj borbi, dok je zabeleženo i da je na Medicinskom fakultetu univerziteta u Nišu vodio brojne naučno - istraživačke programe, te da je bio mentor i podrška mnogim lekarima, koji su takođe ostavili značajan trag u istoriji medicine u Srbiji.

Nakon što je završio gimnaziju otišao je u rat, a demobilisan je 1946. godine. Odmah nakon toga Milan T. Milanović je upisao Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu na kome je diplomirao 1952. godine.

U Nišu je 1958. godine sa uspehom završio specijalizaciju iz oblasti ginekologije i akušerstva.

Prvo zaposlenje je dobio u Prokuplju, a vrlo brzo nakon toga postaje asistent profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Zvanje univerzitetskog nastavnika stekao je 1965. godine, kojom prilikom je odbranio rad na temu: „Akušerska patologija za područje sreza Prokuplje - sagledana kroz operativno završavanje porođaja carskim rezom u vremenskom periodu od 1958. do 1964. godine“.

Disertaciju pod nazivom „ Human placentni laktogen (HPL) kao indikator placentne funkcije i njegovo radio - imunološko određivanje u serumu trudnih žena, sa posebnim osvrtom na patološke trudnoće “ delimično je pripremao i u Briselu, a odbranio ju je 1987. godine. Tom prilikom je stekao zvanje doktor medicinskih nauka.

Pored toga što se bavio stručnim radom, Milan T. Milanović je ostao upamćen kao jedan od omiljenih profesora, uzevši u obzir da je mnoge mlade lekare lično obučavao i pružao im značajnu pomoć u odbrani bilo magistarskih, bilo doktorskih disertacija.

S obzirom na to da mu je prvo zaposlenje bilo u Prokuplju, to je u tom gradu bio i predsednik Upravnog odbora lokalne, Opšte bolnice i to od 1960. godine. Nakon četiri godine postaje šef ginekološkog odeljenja Opšte bolnice u Prokuplju.

Sem toga, radio je i na terenu, tako da je imao priliku da se mnogo bolje upozna sa problemima stanovništva u tom delu naše zemlje, kojom prilikom je naročito obraćao pažnju na preventivu i probleme koji su vezani za njenu primenu u praksi.

Ostalo je zabeleženo da je Milan T. Milanović bio izuzetno cenjen ne samo među kolegama, odnosno ostalim stručnjacima u Nišu na prvom mestu, nego i među studentima, koje je svesrdno pomagao u profesionalnom napretku.

Bio je i jedan od članova Republičke stručne komisije za zaštitu majke i deteta, odnosno predsednik Regionalne stručne komisije za zaštitu majke i deteta. Prvenstveno se zalagao za implementaciju dugoročnih programa i njihovu izradu, a jedan od najznačajnijih programa bio je vezan za Ginekološku kliniku u Nišu i njeno proširenje.

Pored ostalog, Milan T. Milanović bio je i predsednik Upravnog odbora kliničke bolnice, odnosno predsednik Izvršnog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu i predsednik Saveta istog tog fakulteta.

Više od 10 godina bio je na čelu Ginekološko - akušerske klinike u Nišu, a bio je i jedan od aktivnih članova Srpskog lekarskog društva.

Mnoge vrlo značajne radove je objavio posebno u toku poslednjih godina rada, a oni su primarno bili usmereni na ginekološku endokrinologiju i probleme koji su vezani za tu oblast.

Najviše je Milan T. Milanović bio usmeren na preventivu kao vid borbe protiv mnogih ginekoloških oboljenja. A u većini slučajeva ja operacijama pribegavao samo ukoliko se radilo o malignim oboljenjima.

Uz sve navedeno, Milan T. Milanović bio je i jedan od članova redakcijskog odbora Zbornika radova ginekološko - akušerske nedelje u Beogradu, kao i jedan od članova redakcijskog odbora Zbornika radova ginekološko - akušerskih dana u Nišu. Ovaj veliki stručnjak ostavio je značajan trag ne samo u oblasti ginekologije i akušerstva, nego i gradova u kojima je živeo i radio.