Dr Dragan M. Radosavljević

Dr Dragan M. Radosavljević

Ginekolog
Biografija

Dr Dragan M. Radosavljević

Završio Srednju medicinsku školu u Ćupriji.

Medicinski fakultet završio u Beogradu 1991. god.

Specijalista ginekologije i akušerstva od 1998. god.